Кадастровая карта

База земельного законодательства

База земельных участков

Законодательство: обзоры, комментарии

Вопросы - ответы

Индивидуальное хозяйство: дом, сад

Пошаговые схемы

Фермерство: создание, ведение, налоги

Шаблоны документов

Полезная информация и ссылки

Защита прав на землю

Видеоматериалы по земельным отношениям

Громадська діяльність Земельна Спілка України, щодо проектів Порядку використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000

Голові Державного агентства
земельних ресурсів України
Тимченку С.М.
МСП 03680, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3
 
Щодо  проекту наказу “Про затвердження Порядку 
використання Державної геодезичної референцної 
системи координат УСК-2000 для забезпечення 
ведення Державного земельного кадастру” 
 
 
Шановний Сергіє Михайловичу!
 
Асоціація «Земельна спілка України» розглянула проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 для забезпечення ведення Державного земельного кадастру”, що був оприлюднений 10 грудня 2013 року (надалі – Проект наказу). 
 
На думку фахівців Асоціації, Проект наказу потребує суттєвого доопрацювання.
 
Зокрема, більшість норм Проекту наказу є суперечливими та неоднозначними. Наприклад, п. 3.6. Проекту наказу суперечить п. 2.5 «Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками». Крім того, з незрозумілих причин в Проекті наказу передбачене виконання робіт не в Державній системі координат УСК-2000, а в місцевих системах координат, при тому, що чинне законодавство України встановлює, що Державний земельний кадастр ведеться в єдиній державній системі координат. З незрозумілих причин також запропоновані в Проекті наказу нормативні вимоги стосуються тільки об’єктів, які розташовані в межах населених пунктах, а для об’єктів за межами населених пунктів такі вимоги не передбачені. Також нам не зрозуміла заборона суб’єктам господарювання виконувати роботи з використанням традиційного геодезичного обладнання, яке забезпечую дотримання встановленої точності визначення координат границь земельних ділянок та знімання об’єктів кадастру.
Враховуючи ці та багато інших недоліків Проекту наказу, беручи до уваги можливі значні негативні наслідки прийняття запропонованого Проекту наказу, пропонуємо внести зміни в наступні пункти:
п. 2.3. координати поворотних точок меж об’єктів та пунктів ДГМ визначаються в єдиній державній системі координат, або місцевій системі координат;
п. 3.3. абзац 2. Виключити слова «в містах, селищах та інших населених пунктах». Добавити вимоги щодо щільності геодезичних мереж згущення; 
абзац 3. Виключити «та прив’язку розпізнавальних знаків (у разі потреби)»;
п. 3.6. В реченні «Знімання об’єктів кадастру на місцевості виконується з використанням супутникових геодезичних приймачів ГНСС та електронних тахеометрів» виключити «з використанням супутникових геодезичних приймачів ГНСС та електронних тахеометрів» та замінити на «методами визначеними Інструкцією з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА – 2.04 – 02 – 98)».
п. 3.7. абзац 3. Доопрацювати, передбачивши значення розходжень координат контрольних пунктів за межами населених пунктів;
п. 3.8. Оброблення матеріалів знімань здійснюється в єдиній державній або місцевій системі координат;
п. 3.9. Доопрацювати, передбачивши, що поправки у виміряні напрями та лінії за перехід на площину Гаусса-Крюгера вводяться в залежності від розташування об’єкту відносно осьового меридіану та довжини вимірюваної лінії, тобто в тих випадках коли величина поправки більше точності вимірювань;
п.п. 3.9-3.11 Передбачити порядок визначення поправок для єдиної державної та місцевих систем координат;
п 3. 11. Добавити формулу для визначення поправок для об’єктів площею більше 30 кв.км.
Також вважаємо що п. 4.1. являється дискримінаційним для суб’єктів підприємницької діяльності в частині оплати за надання інформації на договірних умовах (які умови, хто їх визначає тощо). Вважаємо що для всіх користувачів необхідно застосовувати однаковий принцип – оплата за послуги та пересилку. Також не зрозуміло (п. 4.4) чому забороняється повторно використовувати координати пунктів геодезичної мережі за які вже була здійснена оплата?
Просимо поінформувати Асоціацію «Земельна спілка України» про результати розгляду даного листа за адресою: 03058, місто Київ, вулиця Західна, 12. E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
Президент Асоціації
 
 
 
 
 
Голові Державного агентства
земельних ресурсів України
Тимченку С.М.
МСП 03680, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3
 
Щодо  проекту наказу “Про затвердження Порядку 
використання Державної геодезичної референцної 
системи координат УСК-2000 для забезпечення 
ведення Державного земельного кадастру” 
 
 
Шановний Сергіє Михайловичу!
 
Асоціація «Земельна спілка України» розглянула проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ведення державного обліку, реєстрації та проведення експертизи топографо-геодезичних і картографічних робіт та їх результатів”, що був оприлюднений 2 грудня 2013 року.
 
На думку фахівців Асоціації, Проект постанови потребує суттєвого доопрацювання.
 
Зокрема в документі відсутній конкретний перелік топографо-геодезичних і картографічних робіт, які підлягають обов’язковій експертизі, так як запропоновані в п. 13 види робіт визначенні статтями 11 та 13 Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”, практично охоплюють всі види зазначених робіт, що в майбутньому може призвести до непорозумінь між суб’єктами господарювання та органами державної влади. Також в постанові КМ України необхідно визначити порядок проведення експертизи топографо-геодезичних і картографічних робіт в тих випадках коли вони являються складовою інших документів, наприклад проектів землеустрою. Експертиза проводиться на стадії розробки проекту, чи після його затвердження.
Крім того вважаємо за необхідне передбачити (п. 16) затвердження негативного висновку експертизи, тобто в реченні «Держземагенство затверджує позитивний висновок …..» виключити слово «позитивний».
 
Просимо поінформувати Асоціацію «Земельна спілка України» про результати розгляду даного листа за адресою: 03058, місто Київ, вулиця Західна, 12. E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
 
Президент Асоціації
 
 

Самое популярное

Главные новости

Порядок проведения инвентаризации земель

Подробнее...

Информация о нормативной денежной оценке земель населенных пунктов

Подробнее...

Вниманию исполнителей работ по землеустройству: справочник природно-сельскохозяйственного районирования Украины

Подробнее...

Структура электронного документа о нормативной денежной оценке земель населенных пунктов

Подробнее...

К вниманию пользователей Земельного портала Украины! На нашем сайте обновлена база земельного законодательства

Подробнее...

Изменения в Земельный кодекс по проведению земельных торгов

Подробнее...

О необходимости предоставления нотариусам документа о денежной оценке земельного участка и взимания государственной пошлины при удостоверении сделок по отчуждению земельных участков, принадлежащих юридическим лицам

Подробнее...

О налогообложении субаренды земельных участков государственной или коммунальной собственности

Подробнее...

Заполнение декларации плательщика единого налога четвертой группы по предоставлению сведений о наличии земельных участков

Подробнее...

Об изменениях в Налоговый кодекс в части платы за землю и индексации нормативной денежной оценки земель

Подробнее...

Консультації

 

Послуги для фізосіб

 

Услуги для бизнесу

 
 
 

Продати земельну ділянку

 

©2019 Ассоциация «Земельный союз Украины»

Все права защищены. Этот веб-сайт является собственностью Ассоциации «Земельный союз Украины».Все исключительные имущественные и неимущественные авторские права на информацию, размещаемую на сайте www.zem.ua принадлежат Ассоциации «Земельный союз Украины» или непосредственному автору этих материалов, если в тексте не указывается другое. Запрещается воспроизведение и использование любой части этого веб-сайта и информации, размещенной на нем, в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без предварительного письменного согласия Ассоциации «Земельный союз Украины».

 

По вопросам сотрудничества, а также для представителей СМИ т. 098-156-40-40