Публічна кадастрова карта

База земельного законодавства

База земельних ділянок

Законодавство: огляди, коментарі

Питання - відповіді

Господарство: дім, сад, город

Покрокові схеми

Фермерство: створення, ведення, оподаткування

Шаблони документів

Корисна інформація та посилання

Захист прав на землю

Відеоматеріали по земельних відносинах

Огляд земельного законодавства Висновок про результати аналізу на предмет наявності корупційних ризиків проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення сертифікації у галузі земельних відносин»(р.№2313а)

Останні матеріали

Законопроектом пропонується:

1. Встановити на законодавчому рівні порядок одержання та анулювання кваліфікаційних сертифікатів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, аукціоніста (ліцитатора).

2. Змінити назву особи, яка безпосередньо проводить земельний аукціон, - з «ліцитатора» на «аукціоніста (ліцитатора)», зі зміною назви документа, який надає йому право проводити торги, - з «кваліфікаційного свідоцтва» та «кваліфікаційний сертифікат» та з обов’язком протягом шести місяців переоформити видані кваліфікаційні свідоцтва на кваліфікаційні сертифікати.

3. Змінити назву особи, яка проводить експертну грошову оцінку земельних ділянок, з «ліцитатора» на «аукціоніста (ліцитатора)», зі зміною назви документа, який надає йому право проводити торги, - з «кваліфікаційного свідоцтва» та «кваліфікаційний сертифікат» та з обов’язком протягом шести місяців переоформити видані кваліфікаційні свідоцтва на кваліфікаційні сертифікати.

4. Частково змінити кваліфікаційні вимоги для осіб, які бажають отримати кваліфікаційний сертифікат оцінювача з експертної оцінки земельних ділянок, а саме, обов’язковий  дворічний досвід практичної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок пропонується замінити п’ятирічним.

5. Надати центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин (Мінрегіонбуд) повноваження щодо затвердження Положення про критерії відбору членів Кваліфікаційних комісій, на підставі рішень яких здійснюється видача кваліфікаційних сертифікатів інженера-землевпорядника, інженера-геодезиста, оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, аукціоніста (ліцитатора).

6. Змінити вимоги до складу Кваліфікаційних комісій, на підставі рішень яких здійснюється видача кваліфікаційних сертифікатів інженера-землевпорядника, інженера-геодезиста, оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Припинити повноваження Екзаменаційної та Кваліфікаційної комісій з видачі кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, сертифікатів інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів, та доручити Держгеокадастру сформувати нові комісії відповідно до нових вимог щодо їх складу.

7. Визначити склад та порядок ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, Державного реєстру аукціоністів (ліцитаторів) з проведення земельних торгів.

На наслідками опрацювання законопроекту слід вказати на наступне.

1. Положення законопроекту щодо встановлення на законодавчому рівні порядку одержання та анулювання кваліфікаційних сертифікатів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, аукціоніста (ліцитатора) особливих заперечень не викликають. Проте, у разі запровадження сертифікації аукціоністів (ліцитаторів) фактично відбудеться запровадження нових регуляторних обмежень щодо діяльності виконавців земельних торгів і збільшення кількості «точок дотику» бізнесу та держави, що суперечить вимогам Коаліційної угоди. Крім того, обмеження кола осіб, що отримають право проводити земельні торги, призведе до звуження економічної конкуренції у відповідній сфері та обмеження можливості органів влади, місцевого самоврядування, а також інших організаторів земельних торгів, отримувати недорогі та якісні послуги аукціоністів (ліцитаторів).

2. У зв’язку зі зміною назви осіб, які можуть проводити земельні аукціони, а також документів, які підтверджують право осіб проводити такі аукціони та експертну грошову оцінку земельних ділянок, фактично, одразу з набранням чинності законопроектом усі особи, які в установленому порядку отримали кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів та ліцитаторів, втратять право проводити вказані роботи. Доцільність зміни назви документів, що посвідчують рівень кваліфікації оцінювачів та аукціоністів (ліцитаторів) нічим необґрунтована, оскільки назва кваліфікаційного документа жодним чином не впливає на спроможність осіб виконувати ті або інші роботи, при тому, що право на працю вони отримають тільки після видачі їм Держгеокадастром нових кваліфікаційних сертифікатів. Варто окремо відзначити, що до набрання чинності у 2003 році Законом України «Про оцінку земель», який ввів поняття «кваліфікаційне свідоцтво», оцінювачам земельних ділянок видавалися документи під назвою «кваліфікаційний сертифікат». «Заміна назви» кваліфікаційного документу стала причиною, за якою Держкомзем України свого часу зобов’язав тисячі практикуючих та досвідчених оцінювачів перескладати кваліфікаційний іспит. Хоча вказана видача відповідно до законопроекту і має здійснюватись безоплатно, процедура такої видачі в реальності може бути суттєво затягнута, що створить суттєвий ризик блокування на деякий час ринку оцінки та земельних торгів. Практика «безоплатної видачі» кваліфікаційних сертифікатів інженерів землевпорядників Держземагентством України у кінці 2012 на початку 2013 року показала, що цей процес всіляко затягувався чиновниками, внаслідок чого в державі на декілька місяців практично призупинилося виконання робіт із землеустрою, що призвело до масового порушення прав громадян при набутті і реалізації прав на землю. Крім того, масовими були випадки вимагання хабарів за «пришвидшену» видачу сертифіката (за неофіційною інформацією, середній розмір хабаря складав 1 тис. доларів США). Такі ж корупційні ризики існують і у разі прийняття законопроекту у пропонованій редакції. Тому, доцільніше було б:

- відмовитись від заміни назв кваліфікаційних документів і не запроваджувати, таким чином, штучних обмежень права на працю для оцінювачів земельних ділянок та ліцитаторів з проведення земельних торгів;

- зобов’язати Держгеокадастр вести Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок із урахуванням наявної в ньому інформації без повторного подання заяв про це власниками кваліфікаційних свідоцтв.

3. Незрозумілими є положення законопроекту щодо припинення діяльності Кваліфікаційної комісій з видачі сертифікатів інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів. Вказана комісія успішно функціонує, а встановлений законом семирічний термін її повноважень є фактором стабільності, який покликаний убезпечити її діяльність від зміни політичної ситуації.

Варто відзначити, що негативною тенденцією у роботі Кваліфікаційної комісії слід вважати постійне прагнення Держземагентства/Держгеокадастру включати до її складу за «посадовим» принципом осіб, які не мають профільної землевпорядної або геодезичної освіти, досвіду самостійного складання документації із землеустрою та виконання топографо-геодезичних робіт, а отже не здатних об’єктивно оцінювати рівень підготовки інженерних кадрів.

Унеможливлення корупційних ризиків у роботі Кваліфікаційної комісії доцільно забезпечити не шляхом посилення представництва у її складі представників Держгеокадастру включно із наданням їх наступними заходами:

- встановити обов’язковість наявності профільної землевпорядної або геодезичної освіти та високої кваліфікації у відповідних галузях у осіб, що включаються до складу Кваліфікаційної комісії;

- забезпечити паритет представництва органу державного регулювання та неурядових професійних організацій у Кваліфікаційній комісії;

- забезпечити повну відкритість роботи комісії включно із обов’язком Держгеокадастру забезпечувати опублікування протоколів її роботи;

- забезпечити оцінку рівня теоретичної підготовки осіб, що складають кваліфікаційний іспит, виключно шляхом тестування.

4. Не є зрозумілими положення законопроекту щодо зазначення у:

- Державному реєстрі аукціоністів (ліцитаторів) з проведення земельних торгів відомостей про місце роботи аукціоніста (ліцитатора),

- Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок відомостей про місце роботи оцінювача.

Такі вимоги призведуть до необхідності вносити додаткові відомості про вказаних Державних реєстрів у разі зміни місця роботи ліцитаторів (аукціоністів) та оцінювачів, що є абсолютно зайвими організаційними складнощами для осіб, включених до цих реєстрів. Крім того, трудові відносини з певним суб’єктом господарювання жодним чином не впливають на чинність відповідних кваліфікаційних сертифікатів.

 

Узагальнюючий висновок: законопроект містить норми, які мають корупційні ризики, з урахуванням чого законопроект доцільно допрацювати.

 

14 вересня 2015 р.

Найпопулярніше

Головні новини

Порядок проведення інвентаризації земель

Детальніше...

Інформація щодо отримання довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

Детальніше...

Інформація про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів

Детальніше...

До уваги виконавців робіт із землеустрою: довідник природно-сільськогосподарського районування України

Детальніше...

Структура електронного документу про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів

Детальніше...

До уваги користувачів Земельного порталу України! На нашому сайті оновлено базу земельного законодавства

Детальніше...

Зміни до Земельного кодексу щодо проведення земельних торгів

Детальніше...

Щодо необхідності надання нотаріусам документа про грошову оцінку земельної ділянки та справляння державного мита при посвідченні правочинів щодо відчуження земельних ділянок, які належать юридичним особам

Детальніше...

Щодо оподаткування суборенди земельних ділянок державної або комунальної власності

Детальніше...

Заповнення декларації платника єдиного податку четвертої групи щодо надання відомостей про наявність земельних ділянок

Детальніше...

Консультації

 

Послуги для фізосіб

 

Послуги для бізнесу

 
 

Продати земельну ділянку

 

© 2019 Асоціація «Земельна спілка України»

Всі права захищені. Цей веб-сайт є власністю Асоціації «Земельна спілка України». Всі виключні майнові і немайнові авторські права на інформацію, що розміщується на сайті www.zem.ua належать Асоціації «Земельна спілка України» або безпосередньому авторові цих матеріалів, якщо в тексті не вказується інше. Забороняється відтворення та використання будь-якої частини цього веб-сайту та інформації, розміщеної на ньому, в будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання чи використання будь-яким іншим способом без попередньої письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».
 

З питань співпраці, а також для представників ЗМІ т. 
098-156-40-40