Публічна кадастрова карта

База земельного законодавства

База земельних ділянок

Законодавство: огляди, коментарі

Питання - відповіді

Господарство: дім, сад, город

Покрокові схеми

Фермерство: створення, ведення, оподаткування

Шаблони документів

Корисна інформація та посилання

Захист прав на землю

Відеоматеріали по земельних відносинах

Огляд земельного законодавства Огляд змін у земельному законодавстві, які відбулися у 2015 року

Останні матеріали

1. Законодавчі та нормативні зміни

 

01 січня набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VIII.

Законом вносяться зміни, що стосуються земельного податку.

Так, відповідно до внесених змін, згідно з п.п. 284.1 ст. 284 Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Відповідно до п.п. 12.3.4 п. 12.3 ст. 12 ПК України рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування визначених місцевих податків та зборів.

До 25 грудня року, що передує звітному, органи місцевого самоврядування повинні подавати контролюючим органам рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг з сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам (абз. другий п. 284.1 ст. 284 ПК України).

Зміни до зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися такі зміни.

Якщо органи місцевого самоврядування не оприлюднили та не надали у встановлені чинним законодавством терміни відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішень щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам, плата за землю в 2015 році справляється відповідно до вимог п.п. 12.3.5 п. 12.3 ст. 12 ПК України із застосуванням ставок земельного податку 2014 року з урахуванням коефіцієнта індексації - 1,249.

Для окремих категорій землекористувачів нормами Кодексу визначено умови, за яких вони можуть бути платниками плати за землю.

Зокрема, при переході права власності на будівлі земельний податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на земельну ділянку (до 1 січня 2015 року - з дати реєстрації права власності на нерухоме майно).

Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Особлива увага приділяється наданню права місцевим радам у межах повноважень, визначених ПК України, приймати рішення щодо встановлення ставок земельного податку.

Так, ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки (п. 274.1 ст. 274 ПК України).

Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форм власності).

Крім того, у статті 277 ПК України визначено ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, - не більше 5 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

Також відповідно до п. 271.2 ст. 271 ПК України рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Обов'язковість проведення нормативної грошової оцінки земель передбачено ст. 13 Закону України “Про оцінку земель”, а періодичність проведення - статтею 18 цього Закону: не рідше ніж один раз на 5 - 7 років.

Своєчасне проведення (повторної) нормативної грошової оцінки земельних ділянок у населених пунктах України у терміни, визначені чинним законодавством, – джерело додаткових надходжень до місцевого бюджету з плати за землю.

Додатково повідомляємо, що за інформацією Державної служби статистики України, індекс споживчих цін за 2014 рік становив 124,9 відсотка.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, розрахований відповідно до пункту 289.2 статті 289ПК України, станом на 1 січня 2015 року складає 1,249.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель. Коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель становлять: 1996 рік - 1,703, 1997 - 1,059, 1998 - 1,006, 1999 - 1,127, 2000 - 1,182, 2001 - 1,02, 2005 - 1,035, 2007 - 1,028, 2008 - 1,152, 2009 - 1,059, 2010 - 1,0, 2011 - 1,0, 2012 - 1,0, 2013 - 1,0 та 2014 - 1,249. Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалась. Кумулятивне значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель з 1995 року станом на 1 січня 2015 року становить 3,997.

 

01 лютого 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення зміни до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт» від 13 січня 2015 року № 92-VIII.

Метою закону є продовження до 31 грудня 2015 року дії механізму прийняття в експлуатацію збудованих без дозволу індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності.

 

04 березня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації права на спадкування» від 12 лютого 2015 року № 189-VIII.

Законом передбачено забезпечення реалізації прав громадян, у тому числі тих, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією, зоні антитерористичної операції або переселилися з зазначених територій щодо реалізації їх майнових та немайнових прав, зокрема стосовно оформлення спадкових прав.

 

05 березня 2015 року набрав чинності Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 5 лютого 2015 року № 157-VIII.

Закон передбачає встановлення основних умов об’єднання територіальних громад, порядку його ініціювання, порядку утворення об’єднаної територіальної громади та порядку діяльності органів місцевого самоврядування в об’єднаній територіальній громаді до формування нових органів. Врегульовуються питання правонаступництва, управління об'єктами комунальної власності, формування бюджету, форми державної підтримки, зокрема фінансової.

 

12 березня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення зміни до статті 186-1 Земельного кодексу України щодо спрощення процедури погодження проекту землеустрою» від 11 лютого 2015 року  № 180-VIII.

Законом зобов’язано органи, які погоджують проект землеустрою, у разі відмови в погодженні, надавати  вичерпний перелік недоліків проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та розумний строк для усунення таких недоліків (який за письмовим проханням розробника проекту може бути продовжений).

Також вказано, що вказаними органами може бути відмовлено у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки лише у разі, якщо не усунено недоліки, на яких було наголошено у попередньому висновку. Не можна відмовити у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з інших причин чи вказати інші недоліки.

Повторна відмова не позбавляє права розробника проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки усунути недоліки проекту та подати його на погодження.

 

25 березня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення повноважень нотаріусів та особливостей реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення» від 5 березня 2015 року № 247-VIII.

Законом передбачається, що під час вчинення нотаріальних дій щодо земельної ділянки нотаріус має доступ та користується Державним земельним кадастром у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України з метою пошуку у Державному земельному кадастрі відомостей про зареєстровану земельну ділянку та формування витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Також встановлюється, що реєстрація похідного речового права на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, право власності на яку виникло та було оформлено до 1 січня 2013 року, здійснюється одночасно з державною реєстрацією права власності на цю земельну ділянку. При цьому на період до 1 січня 2018 року передбачена можливість державної реєстрації права оренди земельної ділянки на підставі заяви, поданої власником або набувачем похідних прав на таку ділянку, або уповноваженою ними особою, в електронній формі. Також, запроваджується адміністративна відповідальність за порушення законодавства про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Кабінет Міністрів України до 1 липня 2016 року зобов’язано забезпечити автоматизоване перенесення записів Державного реєстру земель про речові права на земельні ділянки та їх обтяження, про суб’єктів таких прав та документи, що посвідчують такі права, до Державного реєстру прав. З моменту автоматизованого перенесення відповідної інформації перенесені записи вважаються відомостями Державного реєстру прав, а права та обтяження на відповідні земельні ділянки - зареєстрованими (крім випадків, коли права на такі земельні ділянки зареєстровані в Державному реєстрі прав після 1 січня 2013 року)".

 

05 квітня 2016 5 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» від 12 лютого 2015 року № 191-VIII.

Закон має на меті дерегуляцію господарської діяльності, що дасть можливість Україні підвищити позицію у рейтингу Doing Business, а саме привести законодавство в окремих сферах у відповідність до законодавства ЄС, а саме – в агропромисловому комплексі (стимулювання раціонального використання сільськогосподарських земель та спрощення орендних відносин), при провадженні господарської діяльності з виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції, а також при проведенні розвідувальних робіт та робіт з об’єктами трубопровідного транспорту, спорудження нафтових і газових свердловин.

 

06 червня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони приватизації об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем та земель державної і комунальної власності, на яких ці об’єкти розташовані» від 12 травня 2015 року № 388-VIII.

Ціллю внесених змін є гарантування неможливості приватизації інфраструктури меліоративних систем та її окремих об'єктів, а також земель під цими об’єктами, що слугуватиме забезпеченню технологічної  цілісності меліоративних систем та непорушності процесу їх функціонування.

 

01 липня 2015 року набрав чинності Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14 травня 2015 року № 417-VIII.

Закон визначає особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, регулює правові, організаційні та економічні відносини, пов’язані з реалізацією прав та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління.

Цим законом, зокрема, вносяться зміни до статей 42, 89 та 92 Земельного кодексу України.

 

06 червня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування земельних ділянок та їх державної реєстрації на підставі документації із землеустрою, розробленої до 2013 року» від 14 травня 2015 року № 418-VIII.

Закон спрямований на захист інтересів осіб, які до 2013 року розпочали процедуру отримання земельних ділянок у власність чи користування із земель державної та комунальної власності, але враховуючи законодавчі зміни, які відбулись у минулому році, не встигли довести цю процедуру до кінця.

Законом внесені зміни до Розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України та Розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», які створюють можливість формування і державної реєстрації земельних ділянок на підставі технічних документацій із землеустрою, щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки, право користування земельними ділянками, розроблених на підставі рішень органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування до 2013 року.

 

27 червня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою» від 2 червня 2015 року № 497-VIII.

Законом внесені зміни до Земельного кодексу України та законів України «Про землеустрій», «Про державну експертизу землевпорядної документації», «Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів», «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів», «Про охорону земель», «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», «Про Державний земельний кадастр», «Про державний контроль за використанням та охороною земель», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»  що дасть можливість:

1)  уніфікувати види документації із землеустрою та визначити їх склад і зміст;

2)  усунути розбіжності у назвах документацій із землеустрою;

3)  визначити виключний перелік суб’єктів, які здійснюють погодження та затвердження конкретних видів документації із землеустрою.

 

24 липня 2015 року набрав чинності Закон України від 30 червня 2015 року № 557-VIII «Про внесення зміни до статті 288 Податкового кодексу України щодо граничного розміру орендної плати».

Законом визначено, що розмір орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності може бути більшим 12 відсотків нормативної грошової оцінки, якщо орендаря визначено на земельних торгах, що дозволить збільшити дохідну частину місцевих бюджетів.

 

01 вересня 2015 року набрав чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства” від 9 квітня 2015 року № 320-VIII.

Метою закону є удосконалення містобудівної діяльності, спрощення дозвільних та погоджувальних процедур у будівництві та удосконалення системи державного архітектурно-будівельного контролю і нагляду.

Для цього внесені зміни до деяких законодавчих актів, які передбачають:

надання (отримання, реєстрацію) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів:

-  виконавчими органами сільських, селищних, міських рад  з питань державного архітектурно-будівельного контролю – щодо об’єктів, розташованих на території населених пунктів;

-  структурними підрозділами районних державних адміністрацій з питань державного архітектурно-будівельного контролю – щодо об’єктів, розташованих за межами населених пунктів;

-  центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю через Головних інспекторів будівельного нагляду – щодо об’єктів, розташованих на території кількох адміністративно-територіальних одиниць.

При цьому реалізація закону в запропонованій редакції забезпечуватиме певну свободу розсуду, можливість обирати з кількох юридично допустимих рішень те, яке орган влади вважає найкращим за даних обставин, створення органів державного архітектурно-будівельного контролю виходячи з можливостей та потреб відповідних регіонів.

Крім того, законом передбачається:

система державного нагляду за прийняттям рішень у сфері містобудування та здійсненням державного архітектурно-будівельного контролю, механізми оскарження замовником таких рішень;

удосконалення процедури подання декларації про виконання підготовчих та будівельних робіт шляхом установлення вичерпного переліку підстав для її повернення;

виключення необхідності інформування замовниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про отримані документи на початок будівництва та про прийняття в експлуатацію об’єктів та скасування відповідальності за неподання такої інформації;

скорочення строку видачі технічних умов з 15 (30) до 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви;

право замовника будівництва на застосування автономних систем інженерного забезпечення незалежно від наявності на відповідній території магістральних чи інших інженерних мереж;

зняття обмежень щодо залучення до здійснення контролю фахівців лише науково-дослідних та науково-технічних організацій, атестованих Мінрегіоном.

 

06 жовтня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення прозорості у сфері відносин власності з метою запобігання корупції» від 14 липня 2015 року № 597-VIII.

Цими змінами забезпечується відкритість та прозорість правовідносин у суспільстві, а також встановлення громадського контролю за посадовими особами шляхом спрощення процедури доступу до відомостей, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, надання вільного доступу до державного земельного кадастру та Єдиного державного реєстру, держателем якого є Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України.

Законом, зокрема, внесені зміни до законів України «Про Державний земельний кадастр» та «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 

09 грудня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до розділу X"Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель» 10 листопада 2015 року № 767-VIII.

 Законом продовжено мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2017 року.

Також Кабінету Міністрів України до 1 березня 2016 року розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про обіг земель сільськогосподарського призначення.

 

29 грудня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення зміни до Земельного кодексу України щодо удосконалення механізму передачі земельних ділянок, відчужених для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» від 8 грудня 2015 року № 862-VIII.

Законом внесені зміни до статті 122 Земельного кодексу України, надавши повноваження органам, які прийняли рішення про викуп земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, передавати такі земельні ділянки у власність чи користування.

 

29 грудня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» від 10 грудня 2015 року № 888-VIII.

Законом, зокрема, спрощена процедура отримання інформації з Державного земельного кадастру. При цьому, право на надання такої інформації матимуть посадові особи органів місцевого самоврядування, в тому числі і адміністратори центрів надання адміністративних послуг. Інформація з Державного земельного кадастру надаватиметься також в електронній формі, в першу чергу нотаріусам і державним реєстраторами речових прав, що дозволить забезпечити швидке та комплексне надання ними послуг.

Закон набрав чинність 29.12.2015, крім:

- пункту 2, підпункту 1 пункту 4, пункту 7 (крім абзацу другого підпункту 4 цього пункту) розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 березня 2016 року;

- пункту 1, підпункту 2 пункту 4, пунктів 5, 6, 10 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 4 квітня 2016 року.

 

2. Акти органів виконавчої влади у сфері земельних відносин

 

01 січня 2015 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання інформації про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження» від 24 грудня 2014 р. № 722.

Постановою затверджені «Порядок доступу посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки, нотаріусів, адвокатів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» та «Порядок надання фізичним та юридичним особам інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно».

Встановлено, що до 1 жовтня 2015 р. до укладення договору про надання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) та отримання електронного цифрового підпису для роботи з Державним реєстром прав суди, органи місцевого самоврядування, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи доходів і зборів, органи Служби безпеки та інші органи державної влади (посадові особи) мають право отримувати інформаційну довідку з Державного реєстру прав у паперовій формі як за об’єктом нерухомого майна, так і за суб’єктом права на нього на підставі письмового запиту, форму та вимоги до заповнення якого встановлює Міністерство юстиції. В інформаційній довідці зазначається інформація, наявна в Державному реєстрі прав, залежно від змісту запитуваної інформації.

Орган державної реєстрації прав розглядає відповідний запит та за результатами розгляду формує інформаційну довідку або у разі, коли із запитом звернулася неналежна особа, приймає рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав, форму та вимоги до оформлення якого встановлює Міністерство юстиції.

Набрання чинності 01.01.2015, крім абзацу другого пункту 5 Порядку надання фізичним та юридичним особам інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого цією постановою, який набирає чинності з 1 березня 2015 року.

 

25 січня 2015 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення територіальних органів  Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру» від 14 січня 2015 р. № 5.

Постановою утворені як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру за переліком згідно з додатком1.

Також реорганізовуються територіальні органи Державного агентства земельних ресурсів шляхом їх приєднання до відповідних територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру за переліком згідно з додатком 2 та шляхом поділу у Київській області управління Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру у Вишгородському районі з утворенням управління Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру у Вишгородському районі та управління Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру у м. Вишгороді.

Встановлено, що територіальні органи Державного агентства земельних ресурсів, які реорганізуються, продовжують виконувати свої повноваження до передачі таких повноважень територіальним органам Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру.

 

27 січня 2015 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України «Про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру» від 14 січня 2015 р. № 15.

Постановою затверджено Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру.

 

27 січня 2015 року опублікований Наказ Міністерства юстиції України «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України у зв'язку з відкриттям інформації про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження» від 26.12.2014 № 2175/5.

Наказом, зокрема, затверджено зразок заяви про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у формі інформаційної довідки.

 

28 січня 2015 року набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України «Питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції» від 21 січня 2015 р. № 17.

Постановою ліквідовано Державну реєстраційну службу та Державну виконавчу службу, поклавши на Міністерство юстиції завдання і функції з реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), з питань державної реєстрації актів цивільного стану, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, договорів комерційної концесії (субконцесії), з питань реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, статутів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами, статуту територіальної громади м. Києва, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності.

Також віднесені цілісні майнові комплекси державних підприємств “Інформаційно-ресурсний центр” та “Державний інститут комплексних техніко-економічних досліджень” до сфери управління Міністерства юстиції.

 

16 лютого 2015 року набрав чинності Наказ Держземагентства України від 16.02.2015 № 40 «Про закріплення державних підприємств, що належать до сфери управління Держземагентства України, за визначеними структурними підрозділами Держземагентства України».

Наказом закріплені державні підприємства, що належать до сфери управління Держземагентства України, за визначеними структурними підрозділами Держземагентства України.

Дія цього наказу не поширюється на державні підприємства, що належать до сфери управління Держземагентства України та розташовані на тимчасово окупованій території України (Автономна Республіка Крим та місто Севастополь).

Керівникам визначених структурних підрозділів Держземагентства України здійснювати контроль за діяльністю закріплених за ними державних підприємств.

Керівникам державних підприємств спільно з керівниками визначених структурних підрозділів до 30 червня 2015 року визначити перспективи розвитку державних підприємств. Підготувати пропозиції щодо державних підприємств, які доцільно передати Фонду державного майна України для приватизації, передати в управління іншим органам виконавчої влади, провести реорганізацію, ліквідувати, залишити в управлінні Держземагентства України.

Управлінню фінансового забезпечення Держземагентства України забезпечити щоквартальне подання визначеним структурним підрозділам Держземагентства України інформаційно-аналітичних матеріалів щодо результатів фінансово-господарської діяльності державних підприємств, що належать до сфери управління Держземагентства України, з метою прийняття відповідних управлінських рішень.

Департаменту кадрової політики та персоналу Держземагентства України інформувати визначені структурні підрозділи Держземагентства України стосовно результатів виконання показників, передбачених контрактом.

Установити, що розгляд та подання на затвердження Голові проектів статутів новоутворених державних підприємств і пропозицій щодо внесення змін до статутів державних підприємств, що нині діють, а також подання пропозицій щодо призначення осіб на посади керівників підприємств проводиться за погодженням керівників визначених структурних підрозділів Держземагентства України.

Керівникам визначених структурних підрозділів Держземагентства України протягом місяця розробити та внести відповідні зміни до своїх положень, які подати на затвердження у встановленому порядку.

 

17 лютого 2015 року набрав чинності Наказ Держземагентства України від 17.02.2015 № 41 «Про внесення до Державного земельного кадастру змін у частині кадастрового зонування Тернопільського району та міста Тернополя Тернопільської області».

Наказом доручено Державним кадастровим реєстраторам Департаменту державного земельного кадастру Держземагентства України внести до Державного земельного кадастру зміни в частині кадастрового зонування Тернопільського району та міста Тернополя Тернопільської області відповідно до поданих на розгляд Головним управлінням Держземагентства у Тернопільській області матеріалів уточнених індексних кадастрових карт. Також зобов’язано забезпечити зберігання матеріалів уточнених індексних кадастрових карт.

 

17 лютого 2015 року набрав чинності Наказ Держземагентства України від 17.02.2015 № 42 «Про внесення до Державного земельного кадастру змін у частині кадастрового зонування Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області».

Наказом доручено Державним кадастровим реєстраторам Департаменту державного земельного кадастру Держземагентства України внести до Державного земельного кадастру зміни в частині кадастрового зонування Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області відповідно до поданих на розгляд Головним управлінням Держземагентства у Миколаївській області матеріалів уточнених індексних кадастрових карт. Також зобов’язано забезпечити зберігання матеріалів уточнених індексних кадастрових карт.

 

20 лютого 2015 року набрав чинності Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України по водному господарству від 03 червня 1997 року № 41» від 20.01.2015  № 6.

Наказом визнано таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по водному господарству від 03 червня 1997 року № 41 «Про затвердження Переліку річок та водойм, що віднесені до водних об’єктів місцевого значення».

 

24 лютого 2015 року набрав чинності Наказ Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження положень про територіальні органи Держгеокадастру» від 03.02.2015 № 14.

Наказом затверджені: Положення про Головне управління Держгеокадастру в області, Положення про Головне управління Держгеокадастру у м. Києві, Положення про Управління (Відділ) Держгеокадастру у районі, Положення про Управління (Відділ) Держгеокадастру в місті, Положення про Міськрайонне управління Держгеокадастру, Положення про Міжрегіональне управління Держгеокадастру.

Також зобов’язано Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру забезпечити розробку та затвердження положень по кожному окремому територіальному органу.

 

10 березня 2015 року набрав чинності Наказ Держземагентства України від 10.03.2015 № 55 «Про початок проведення в територіальних органах Держземагентства та державних підприємствах, що належать до сфери управління Держземагентства України, перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади».

Наказом передбачений порядок та графік проведення перевірок, передбачених Законом України «Про очищення влади», стосовно начальників територіальних органів Держземагентства та їх заступників, а також директорів державних підприємств, що належать до сфери управління Держземагентства України.

 

11 березня 2015 року набрав чинності Наказ Держземагентства України від 11.03.2015 № 56 «Про внесення змін до наказу Держземагентства України від 25.10.2012 № 525».

Наказом внесені зміни Переліку відомостей, які містять службову інформацію в системі Держземагентства України, затвердженого наказом Держземагентства України від 25.10.2012 № 525.

 

13 березня 2015 року набрав чинності Наказ Держземагентства України від 13.03.2015 № 59 «Про захист державних інформаційних ресурсів».

В наказі категорично заборонено використання посадовими особами Держземагентства України електронних поштових скриньок для передачі інформації, що є власністю держави, крім службових електронних поштових скриньок у домені @dazru.gov.ua.

Також категорично заборонено пересилання інформації, що є власністю держави, на електронні поштові сервіси домену .ru.

Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Держземагентства України та його територіальних органів у десятиденний строк провести перевірку дотримання вимог цього наказу та про результати письмово доповісти голові комісії з реорганізації Держземагентства України, додавши перелік службових електронних поштових скриньок та осіб, що їх використовують.

Відділу консультацій з громадськістю та зв’язків зі ЗМІ внести відомості про офіційні поштові адреси структурних підрозділів центрального апарату Держземагентства України та його територіальних органів у відповідні розділи офіційного сайту Держземагентства України.

 

17 березня 2015 року набрав чинності Наказ Держземагентства України від 17.03.2015 № 65 "Про утворення робочої групи".

Наказом утворено робочу групу з метою оптимізації діяльності державних підприємств, що належать до сфери управління Держземагентства України, у складі згідно з додатком.

Членам робочої групи наказано проаналізувати діяльність державних підприємств та в десятиденний термін подати керівнику робочої групи пропозиції щодо оптимізації діяльності державних підприємств, що належать до сфери управління Держземагентства України.

 

25 березня 2015 року набрав чинності Наказ Держземагентства України від 25.03.2015 № 69 «Про забезпечення раціонального використання бюджетних коштів».

Наказом, відповідно до Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 № 76-VIII та на виконання окремого доручення Прем’єр-міністра України від 19.01.2015 № 121/3/1-15 з метою забезпечення раціонального використання бюджетних коштів у Держземагентстві України, зобов’язано:

1. Керівникам самостійних структурних підрозділів:

1.1. Переглянути розміри стимулюючих виплат, надбавок і доплат, які встановлені у граничних розмірах та в термін до 15.04.2015 внести відповідні пропозиції Департаменту кадрової політики та персоналу.

1.2. Переглянути укладені договори на придбання товарів, робіт, послуг та в термін до 15.04.2015 надати відповідні пропозиції Юридичному департаменту.

2. Департаменту кадрової політики та персоналу і Юридичному департаменту узагальнити подані пропозиції та подати їх на розгляд Голові комісії з реорганізації Держземагентства України.

3. Встановити для працівників Держземагентства України та його територіальних органів максимальний місячний розмір заробітної плати, що не перевищує 7 мінімальних заробітних плат, а після скорочення чисельності працівників – 10 мінімальних заробітних плат.

4. Керівникам головних управлінь Держземагентства здійснити заходи, зазначені в підпунктах 1.2., 1.3. в головних управліннях Держземагентства в областях та м. Києві та забезпечити контроль за  здійсненням відповідних заходів в територіальних органах нижчого рівня в регіонах.

4.1. У термін до 15.04.2015 надати звіт до Держземагентства України про проведену роботу.

5. Директорам державних підприємств, що належать до сфери управління Держземагентства України:

5.1. Забезпечити неухильне виконання Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 № 76-VIII.

5.2. Забезпечити скорочення чисельності адміністративно-управлінського персоналу на 20 відсотків.

5.3. Встановити максимальний місячний розмір заробітної плати працівників не більше 10 розмірів мінімальної заробітної плати.

5.4. Забезпечити скорочення  кількості легкових автомобілів.

5.5. Припинити придбання меблів, мобільних телефонів, побутової техніки.

5.6. У термін до 15.04.2015 надати звіт до Держземагентства України про проведену роботу.

 

05 березня 2015 року набарала чинності Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання спрощення порядку надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 18 березня 2015 р. № 137.

Постановою встановлено, що рішення державного реєстратора, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, свідоцтво про право власності на нерухоме майно, отримані в електронній та паперовій формі за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, мають однакову юридичну силу.

Також внесені зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів.

 

08 квітня 2015 року опубліковано Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» від 8 квітня 2015 р. № 349-р.

Зокрема абзац четвертий «Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» викладено в такій редакції:

«законодавчого врегулювання питань передачі у комунальну власність земель державної власності, розташованих за межами населених пунктів, крім тих, на яких розташовані об’єкти права державної власності».

 

10 квітня 2015 року опубліковано Розпорядження Кабінету Міністрів України «Питання Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру» від 31 березня 2015 р. № 294-р.

Розпорядженням покладено забезпечення здійснення покладених на Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15 “Про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру” функцій і повноважень Державного агентства земельних ресурсів, що припиняється.

 

17 квітня 2015 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 218 і від 9 березня 2011 р. № 219» від 31 березня 2015 р. № 176.

Внесені деякі зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з демаркації та делімітації державного кордону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 218, і Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з проведення земельної реформи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 219.

 

22 квітня 2015 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1248» від 8 квітня 2015 р. № 192.

Постановою для суб’єктів космічної діяльності продовжено період на який вони звільняються від сплати земельного податку до 01 січня 2016 року.

 

22 квітня 2015 року опубліковано Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про утворення комісії з ліквідації Державної інспекції сільського господарства» від 22 квітня 2015 р. № 389-р.

Розпорядженням утворено комісію з ліквідації Державної інспекції сільського господарства.

Також затверджено головою комісії першого заступника Голови Державної інспекції сільського господарства Заставного Юрія Богдановича.

Голову комісії зобов’язано:

затвердити її персональний склад;

забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією Державної інспекції сільського господарства;

поінформувати у шестимісячний строк Кабінет Міністрів України про результати проведеної роботи.

 

24 квітня 2015 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України» від 8 квітня 2015 р. № 183.

Постановою внесені зміни до Схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, виклавши абзац шістнадцятий розділу II в такій редакції: «Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру».

 

29 квітня 2015 року набрав чинності Наказ Держгеокадастру від 29.04.2015 № 53 «Про внесення змін до складу Кваліфікаційної комісії».

Наказом виключили зі складу Кваліфікаційної комісії Кадомського Артема Марковича та включено до складу Нестеренка Тимофія Андрійовича – начальника Управління державної експертизи та ліцензування Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

 

30 квітня 2015 року набрав чинності Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України» від 16.02.2015  № 49.

Наказом визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10 травня 2012 року № 258 «Про затвердження положень про територіальні органи Держземагентства».

 

05 травня 2015 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад» від 8 квітня 2015 р. № 214.

Затверджено Методику формування спроможних територіальних громад, яка визначає механізм та умови формування спроможних територіальних громад, а також порядок розроблення і схвалення перспективного плану формування територій громад Автономної Республіки Крим, області (перспективний план).

 

05 травня 2015 року набрав чинності Наказ Держгеокадастру від 05.05.2015 № 61 “Про визначення відповідальних підрозділів за виконання заходів, визначених напрямами використання бюджетних коштів у рамках бюджетних програм”.

Наказом визначені відповідальні підрозділи за виконання заходів, визначених напрямами використання бюджетних коштів у рамках бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є Держгеокадастр, згідно з додатком.

Керівникам відповідальних підрозділів забезпечити контроль за виконанням заходів, зазначених у додатку до цього наказу. Контроль за виконанням наказу покладено  на першого заступника Голови Шемелинець Л. М.

 

05 травня 2015 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до методик, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995р. № 213 і від 23 листопада 2011 р. № 1278” від 25 березня 2015 р. № 268.

Постановою внесені зміни до пункту 2-1 Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213, де вказано, що дані за результатами проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки оформляються як витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земель, що видається територіальним органом Держгеокадастру за місцезнаходженням земельної ділянки у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати надходження відповідної заяви.

Також внесені зміни до другого речення пункту 8 Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1278.

А саме визначено, що за результатами проведення нормативної грошової оцінки земель в межах району складається технічна документація з нормативної грошової оцінки земель району, що затверджується районними радами. Результати нормативної грошової оцінки окремої земельної ділянки оформляються і видаються територіальним органом Держгеокадастру як витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель району протягом трьох робочих днів з дати надходження відповідної заяви.

 

14 травня 2015 року опубліковано Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. № 926» від 14 травня 2015 р. № 481-р.

Розпорядженням виключений другий абзац з «Переліку земельних ділянок, які можуть бути відчужені разом з розташованими на них об’єктами нерухомого військового майна», затвердженого  розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. № 926.

 

14 травня 2015 року опубліковано Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про позначення українсько-російського державного кордону на місцевості» від 14 травня 2015 р. № 443-р.

В розпорядженні, зокрема, визначено відповідальною за виконання плану заходів, підготовленого делегацією України для участі у засіданнях Спільної українсько-російської демаркаційної комісії (далі - делегація), щодо позначення державного кордону на місцевості, встановленого Договором між Україною і Російською Федерацією про українсько-російський державний кордон від 28 січня 2003 р. та додатками 1 і 2 до нього:

Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру - за проведення робіт із землеустрою, забезпечення виконання топографо-геодезичних, картографічних, гідрографічних та інженерних робіт, в тому числі:

- розроблення графічного проекту місць встановлення прикордонних знаків на державному кордоні;

- винесення лінії державного кордону на місцевість відповідно до матеріалів делімітації і позначення її прикордонними знаками (встановлення прикордонних знаків);

- визначення координат прикордонних знаків;

- підготовку демаркаційних документів;

- складення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під п’ятиметрову смугу кріплення прикордонних знаків;

- оновлення топографічних карт масштабу 1:10000 державного кордону та прикордонної території, які є основою для проведення топографічно-геодезичного і картографічного моніторингу прикордонних територій.

 

26 травня 2015 року набрав чинності Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію і проведення технічного обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт» від 24.04.2015  № 79.

Затверджений Порядок встановлює процедуру та умови прийняття в експлуатацію збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт і проведення технічного обстеження:

індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, збудованих у період з 05 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року;

збудованих у період до 12 березня 2011 року:

громадських будинків I і II категорій складності;

будівель і споруд сільськогосподарського призначення I і II категорій складності (далі - об’єкти).

Також наказом визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19 березня 2013 року № 95 «Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж».

 

30 травня 2015 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки» від 29 квітня 2015 р. № 321.

Постановою затверджено Порядок переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки, визначає механізм переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки.

 

04 червня 2015 року набрав чинності Наказ Держгеокадастру від 04.06.2015 № 95 «Про деякі питання взаємодії між територіальними органами Держгеокадастру/Держземагентства під час розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності» від 4  червня  2015 року № 95.

Наказом прийнято Порядок взаємодії між територіальними органами Держгеокадастру/Держземагентства під час реалізації повноважень з передачі земель та земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування.

Також визнано такими, що втратили чинність, накази Держземагентства України від 31.03.2015 № 83 “Про деякі питання реалізації повноважень з питань передачі земель та земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування (на безконкурентних засадах) для всіх потреб” та  наказ Держгеокадастру від 27.04.2015 № 51 “Про внесення змін до наказу Держземагентства України від 31.03.2015 № 83”..

 

06 червня 2015 року набрав чинності Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження змін до положень про територіальні органи Держгеокадастру» від 27.05.2015  № 116.

Наказом затверджені зміни до Положення про Головне управління Держгеокадастру в області, Положення про Головне управління Держгеокадастру у м. Києві, Положення про Управління (Відділ) Держгеокадастру у районі, Положення про Управління (Відділ) Держгеокадастру в місті, Положення про Міськрайонне управління Держгеокадастру та Положення про Міжрегіональне управління Держгеокадастру.

 

15 червня 2015 року набрав чинності Наказ Держгеокадастру від 15.06.2015 № 103 «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності Держгеокадастру у сфері зовнішніх зносин».

Наказом встановлено, що підготовка та реалізація працівниками Держгеокадастру будь-яких заходів міжнародного характеру здійснюється за погодженням з Головою.

Підготовка таких заходів здійснюється за обов'язковою участю Відділу міжнародних відносин Департаменту забезпечення діяльності служби (далі – підрозділ міжнародних відносин) або безпосередньо цим Відділом, і інше.

 

16 червня 2015 року набрав чинності Наказ Держгеокадастру від 16.06.2015 № 111 «Про затвердження Інструкції з діловодства у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру».

Наказом затверджено Інструкцію з діловодства у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру, яка встановлює загальні положення щодо функціонування структурних підрозділів з діловодства у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі – Держгеокадастр), вимоги до документування управлінської інформації, організації роботи з документами незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, яка міститься в документах, включаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням.

 

19 червня 2015 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» від 27 травня 2015 р. № 379.

Внесені зміни у постанови Кабінету Міністрів України щодо приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства.

А саме, слова “Державним агентством земельних ресурсів” замінено словами “Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру”, і інші зміни.

 

09 липня 2015 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р. № 447 «Про ліквідацію територіальних органів Державної інспекції сільського господарства».

Постановою ліквідовано як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної інспекції сільського господарства.

Встановлено, що територіальні органи, які ліквідуються, продовжують виконання своїх функцій і повноважень до їх передачі відповідним органам виконавчої влади

 

10 липня 2015 року набрав чинності Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органах» від 04.06.2015  № 128.

Наказом затверджено Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органах, який визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органах з питань, що належать до їх компетенції.

 

10 липня 2015 року набрав чинності Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження форм документів із підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок» від 04.06.2015  № 125.

Наказом затверджені такі форми «Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок», «Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок» та «Свідоцтва про проходження навчання за програмою базової підготовки з експертної грошової оцінки земельних ділянок».

Також внесені зміни до Порядку видачі Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженого наказом Державного агентства земельних ресурсів України від 10 серпня 2007 року № 116.

 

14 липня 2015 року набрав чинності Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку взаємодії державних кадастрових реєстраторів під час надання деяких відомостей з Державного земельного кадастру» від 25.06.2015  № 144.

Затверджено Порядок взаємодії державних кадастрових реєстраторів під час надання деяких відомостей з Державного земельного кадастру, який визначає процедуру взаємодії державних кадастрових реєстраторів під час надання фізичним особам або уповноваженим ними особам деяких відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з Державного земельного кадастру про об'єкт Державного земельного кадастру.

 

14 липня 2015 року набрав чинності Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження зразків та описів печаток державних кадастрових реєстраторів» від 29.05.2015  № 121.

Наказом затверджені:

 Зразок печатки Державного кадастрового реєстратора Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру;

Зразок печатки Державного кадастрового реєстратора територіальних органів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в областях та місті Києві;

Зразок печатки Державного кадастрового реєстратора територіальних органів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у районах, містах, а також міськрайонних та міжрегіональних територіальних органах Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

 

16 липня 2015 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2015 р. № 457 «Деякі питання надання нотаріусам доступу до Державного земельного кадастру».

Постановою затверджено Порядок забезпечення доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру, який визначає умови та підстави доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру для здійснення пошуку відомостей про зареєстровану земельну ділянку під час вчинення нотаріальних дій щодо такої ділянки (крім посвідчення заповіту) та/або проведення державної реєстрації речових прав на земельну ділянку для формування витягу з Кадастру про земельну ділянку.

 

20 липня 2015 року набрав чинності Наказ Держгеокадастру від 20.07.2015 № 199 «Про внесення змін до складу колегії Держгеокадастру».

Внесені зміни до складу колегії Держгеокадастру, утвореної наказом Держгеокадастру від 14.07.2015 № 194 «Про склад колегії Держгеокдастру», виклавши його в новій редакції згідно з додатком.

Також визнано таким, що втратив чинність, наказ Держгеокадастру від 14.07.2015 № 194 «Про склад колегії Держгеокадастру».

 

21 липня 2015 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 468 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Ради Міністрів УРСР» .

Постановою визнані такими, що втратили чинність, постанови Ради Міністрів УРСР згідно з переліком, що додається, і зокрема:

- Постанова Ради Міністрів УРСР від 14 лютого 1985 р. № 65 “Про впорядкування організації колективного садівництва і городництва”;

- Постанова Ради Міністрів УРСР від 23 червня 1986 р. № 229 “Про заходи по дальшому розвитку колективного садівництва і городництва”;

- Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 10 листопада 1987 р. № 364 “Про додаткові заходи по розвитку особистих підсобних господарств громадян, колективного садівництва і городництва”.

 

22 липня 2015 року набрав чинності Наказ Держгеокадастру від 22.07.2015 № 200 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Держземагентства України».

Наказом визнані такими, що втратили чинність:

наказ Держземагентства України від 08.09.2011 № 117 «Про затвердження складів Наглядової ради, Екзаменаційних комісій та форм документів»;

наказ Держземагентства України від 13.07.2012 № 328 «Про внесення змін до наказу Держземагентства України від 08.09.2011 № 117»;

наказ Держземагентства України від 26.06.2014 № 202 «Про внесення змін до наказу Держземагентства України від 08.09.2011 № 117».

 

27 липня 2015 року набрав чинності Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26.12.2012 № 829» від 22.06.2015  № 235.

Наказом затверджені визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 грудня 2012 року № 829 «Про затвердження зразків та описів печаток державних кадастрових реєстраторів».

 

29 липня 2015 року набрав чинності Наказ Держгеокадастру від 29.07.2015 № 212 «Про введення в дію Переліку відомостей, які містять службову інформацію».

Наказом введено в дію Перелік відомостей, які містять службову інформацію, в системі Держгеокадастру.

Також визнано такими, що втратили чинність накази Держземагентства України від 25 жовтня 2012 року № 525 “Про введення в дію Переліку відомостей, які містять службову інформацію” та від 11 березня 2015 року № 56 “Про внесення змін до наказу Держземагентства України від 25.10.2012 № 525”

 

15 серпня 2015 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду» від 30 липня 2015 р. № 574.

Постановою внесені зміни до Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 557.

Цей Порядок визначає механізм видачі дозволу на проведення днопоглиблювальних робіт, прокладення кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду

 

18 серпня 2015 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві» від 12 серпня 2015 р. № 584.

Постановою затверджено перелік документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві.

 

18 серпня 2015 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України «Про голову комісії з ліквідації публічного акціонерного товариства «Державний земельний банк» від 12 серпня 2015 р. № 583.

Постановою затверджено заступника Міністра аграрної політики та продовольства Лапу Володимира Івановича головою комісії з ліквідації публічного акціонерного товариства “Державний земельний банк”, увільнивши від цих обов’язків Дикуна Андрія Євгеновича.

 

19 серпня 2015 року набрав чинності Наказ Держгеокадастру від 19.08.2015 № 400 «Про утворення комісії для проведення перевірки».

Наказом створено комісію для проведення перевірки окремих питань діяльності Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області та територіальних органів Держгеокадастру/Держземагентства Чернівецької області нижчого рівня.

 

19 серпня 2015 року набрав чинності Наказ Держгеокадастру від 19.08.2015 № 399 «Про внесення зміни до наказу Держгеокадастру від 16.04.2015 № 42».

Наказом внесені зміни до складу комітету з конкурсних торгів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, утвореного наказом Держгеокадастру від 16.04.2015 № 42 «Про комітет з конкурсних торгів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру», ввівши до нього Маховського Якова Олександровича – начальника відділу державного геодезичного нагляду Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності Держгеокадастру як члена комітету.

 

04 вересня 2015 року набрав чинності Наказ Міністерства екології та природніх ресурсів України «Про затвердження Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів» від 12.06.2015  № 194.

Наказом затверджено Порядок планування та фінансування природоохоронних заходів, який визначає процедуру планування та фінансування природоохоронних заходів за відповідною бюджетною програмою за рахунок бюджетних коштів та контролю за їх використанням.

 

09 вересня 2015 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. № 665 «Про внесення змін до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи».

Постановою внесені зміни до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, і зокрема вказано:

- Затвердження проектів будівництва, що реалізуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії (крім випадків, передбачених законодавчими актами), здійснюється не пізніше ніж у тримісячний строк від дати надіслання звіту замовнику будівництва за результатами проведення експертизи у випадках, передбачених законодавством.

 

09 вересня 2015 року опубліковано Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 901-р  «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Житомирської області».

Розпорядженням затверджено перспективний план формування територій громад Житомирської області.

 

09 вересня 2015 року опубліковано Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 899-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Чернігівської області».

Розпорядженням затверджено перспективний план формування територій громад Чернігівської області.

 

10 вересня 2015 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 671 «Деякі питання діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю».

Постановою затверджене Примірне положення про органи державного архітектурно-будівельного контролю, що додається.

Також встановлено, що органи державного архітектурно-будівельного контролю є правонаступниками прав та обов’язків Державної архітектурно-будівельної інспекції щодо здійснення переданих повноважень відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Також вказується, що до завершення здійснення заходів з утворення органів державного архітектурно-будівельного контролю в Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях та сільських, селищних, міських радах або визначення структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, на які покладаються повноваження, визначені Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”, а також затвердження актів спільної комісії такі повноваження здійснює Державна архітектурно-будівельна інспекція.

 

17 вересня 2015 року набрав чинності Наказ Держгеокадастру від 17.09.2015 № 520 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держземагентства від 13.06.2014 № 180».

Наказом визнано таким, що втратив чинність, наказ Держземагентства від 13.06.2014 № 180 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування електронних документів для відомостей про державну геодезичну мережу, державний кордон та межі адміністративно-територіальних одиниць України».

 

23 вересня 2015 року опубліковано Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 995-р «Про схвалення Концепції розвитку сільських територій».

Розпорядженням схвалено Концепцію розвитку сільських територій, яка окреслює головні пріоритети розвитку сільських територій та механізм підготовки аграрного та сільського сектору держави до функціонування в умовах зони вільної торгівлі з ЄС.

 

30 вересня 2015 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. № 747 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466».

Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт, затверджений зазначеною постановою, викладено в новій редакції.

 

03 жовтня 2015 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 782 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 і від 17 жовтня 2012 р. № 1051».

Внесені зміни до Порядку ведення Державного земельного кадастру, які дають змогу відкрити інформацію про власників земельних ділянок.

 

05 жовтня 2015 рокунабрав чинності Наказ Держгеокадастру від 05.10.2015 № 586 «Про питання щодо реєстрації у системі електронного документообігу «ДОК ПРОФTMСТЕП 2.0» наказів з кадрових питань».

Наказом, з метою автоматизації процесів створення, відправлення, передавання, одержання, оброблення, використання, зберігання документів і контролю за їх використанням, зобов’язано здійснювати реєстрацію всіх видів наказів з кадрових питань центрального апарату Держгеокадастру та територіальних органів Держгеокадастру виключно в системі електронного документообігу «ДОК ПРОФTMСТЕП 2.0».

Керівникам територіальних органів Держгеокадастру:

1) визначити відповідальних осіб, які здійснюватимуть реєстрацію наказів у журналах «Накази з кадрових питань», «Накази про надання відпусток», «Накази про відрядження (короткострокові)»;

2) організувати проведення працівниками служб діловодства і підрозділів інформаційних технологій інструктажів з питань роботи в системі з відповідальними особами, які здійснюватимуть у ній реєстрацію наказів.

Департаменту забезпечення діяльності служби, Управлінню справами, Департаменту кадрової політики та персоналу Держгеокадастру надавати методичну та технічну підтримку з питань організації реєстрації наказів

 

06 жовтня 2015 рокунабрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 786 «Деякі питання надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно».

Постановою встановлено, що до запровадження ідентифікації фізичних та юридичних осіб з метою отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в електронному вигляді з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або з використанням електронної системи ідентифікації “Bank ID”, що використовує базу клієнтських даних банків, ідентифікація таких осіб здійснюється шляхом їх реєстрації на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції з обов’язковим зазначенням відомостей про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України.

У разі коли користувачем є фізична особа, яка діє в інтересах юридичної особи, додатково зазначаються відомості про повне найменування відповідної юридичної особи, її ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ.

 

27 жовтня 2015 року набрав чинності Наказ Держгеокадастру від 27.10.2015 № 669 «Про утворення робочої групи для опрацювання питань щодо здійснення підбору земельних ділянок».

Наказом створено робочу групу для опрацювання питань щодо здійснення підбору земельних ділянок, які можуть бути надані громадянам взамін вилучених з їх власності земельних ділянок, необхідних для будівництва об’єктів для зміцнення обороноздатності держави".

Групу зобов’язано здійснити підбір земельних ділянок, які можуть бути надані громадянам взамін вилучених з їх власності земельних ділянок, необхідних для будівництва об’єктів для зміцнення обороноздатності держави у Чернігівській області та у Харківській області.

Членам робочої групи провести зустріч з власниками земельних ділянок, які необхідно вилучити для облаштування державного кордону, та інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо положень Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності»

 

29 жовтня 2015 року набрав чинності Наказ Держгеокадастру від 29.10.2015 № 672 «Про склад експертної комісії Держгеокадастру».

Наказом створено експертну комісію у новому складі, відповідно до Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 року № 1227/5 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 року за № 1062/23594, Положення про експертну комісію Держгеокадастру, затвердженого наказом Держгеокадастру від 26.06.2015 № 87, у зв’язку з кадровими змінами в центральному апараті Держгеокадастру.

Також визнано таким, що втратив чинність, наказ Держгеокадастру від 29.05.2015 № 91 «Про склад експертної комісії Держгеокадастру».

 

03 листопада 2015 року набрав чинності Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку проведення «гарячої» телефонної лінії у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру» від 14.09.2015  № 226.

Наказом затверджено Порядок проведення роботи «гарячої» телефонної лінії у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру, який визначає основні вимоги до організації та проведення «гарячої» телефонної лінії у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру.

 

03 листопада 2015 року набрав чинності Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру» від 07.09.2015  № 217.

Наказом затверджено Порядок погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру, який визначає процедуру погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб (юрисконсультів відповідної категорії, які виконують функції юридичної служби) територіальних органів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

 

19 листопада 2015 року набрав чинності Наказ Держгеокадастру від 18.11.2015 № 744 «Про затвердження переліку електронних адрес».

Наказом затверджено перелік електронних адрес структурних підрозділів центрального апарату Держгеокадастру та перелік електронних адрес територіальних органів Держгеокадастру.

Також заборонено використання працівниками Держгеокадастру та його територіальних органів для передачі інформації, що є власністю держави, будь-яких електронних поштових скриньок, крім службових, що зареєстровані у домені land.gov.ua, а також пересилання інформації, що є власністю держави, на електронні поштові сервіси домену ru.

Департаменту забезпечення діяльності служби забезпечити організаційне та технічне супроводження функціонування електронної пошти.

Керівникам структурних підрозділів Держгеокадастру та керівникам територіальних органів Держгеокадастру визначити осіб, відповідальних за отримання та відправлення повідомлень за допомогою офіційних поштових скриньок..

 

23 листопада 2015 року набрав чинності Наказ Держгеокадастру від 18.11.2015 № 741 «Про внесення змін до Інструкції з діловодства у Державній службі України з питань, геодезії, картографії та кадастру».

Наказом внесені до Інструкції з діловодства у Державній службі України з питань, геодезії, картографії та кадастру, затвердженої наказом Держгеокадастру від 16.06.2015 № 111, такі зміни:

- Пункт 20 доповнити абзацом шостим такого змісту:

«бланк для листування з іноземними кореспондентами (додаток 18).».

- Пункт 22 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Бланки, що містять реквізити іноземною мовою, використовувати в межах України не рекомендується.».

- Доповнити Інструкцію з діловодства у Державній службі України з питань, геодезії, картографії та кадастру додатком 18.

 

27 листопада 2015 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» від 11 листопада 2015 р. № 918.

Постановою визнано такими, що втратили чинність, деякі акти Кабінету Міністрів України і зокрема:

абзац другий пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1279 «Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню».

 

27 листопада 2015 року набрав чинності Наказ Держгеокадастру від 27.11.2015 № 767 «Про cтворення Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Держгеокадастрі».

Наказом утворено та затверджено склад Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Держгеокадастрі.

 

15 грудня 2015 року набрав чинності Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України із земельних ресурсів» 12.11.2015 № 288.

Наказом визнані такими, що втратили чинність:

- наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 05 серпня 2009 року № 423 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2009 року за № 821/16837 (зі змінами);

- наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 02 липня 2010 року № 511 “Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 вересня 2010 року за № 824/18119;

- наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 08 жовтня 2010 року № 724 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення земельних торгів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2010 року за № 1125/18420.

 

25 грудня 2015 року набрав чинності Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Змін до Класифікації видів цільового призначення земель» від 12.11.2015  № 287.

Наказом внесені зміни до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548.

 

29 грудня 2015 року набрав чинності Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження зразка Реєстраційного посвідчення (свідоцтва) власника (користувача) апаратури супутникових радіонавігаційних систем» від 11.11.2015  № 286.

Наказом затверджено зразок Реєстраційного посвідчення (свідоцтва) власника (користувача) апаратури супутникових радіонавігаційних систем, що додається.

 

 

3.Узагальнення та практика судових органів з земельних питань

 

29 січня 2015 року опубліковано Інформаційний лист Вищого господарського суду України «Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 «Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів» від 27.01.2015  № 01-06/114/15.

Листом доведені до відома правові позиції Верховного Суду України, викладені у постановах, прийнятих за результатами перегляду судових рішень господарських судів у порядку, передбаченому розділом XІІ-2 Господарського процесуального кодексу України, у спорах, що виникають, зокрема у сфері земельних правовідносин:

- якщо земельна ділянка належить до земель державної власності згідно з приписами пункту 12 Перехідних положень Земельного кодексу України та статті 84 названого Кодексу (у редакціях, чинних на момент виникнення спірних відносин), то у органу місцевого самоврядування відсутні повноваження щодо розпорядження цією земельною ділянкою (постанова від 14.10.2014 № 911/3427/13);

- фермерське господарство після державної реєстрації має право на отримання додаткової земельної ділянки (ділянок) як юридична особа, а не як громадянин із метою створення фермерського господарства, тобто після проведення земельних торгів (постанова від 04.11.2014 № 922/4817/13);

- реалізація переважного права на поновлення договору оренди земельної ділянки комунальної власності в разі відсутності заперечень з боку сторін можлива лише за наявності рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування (постанова від 11.11.2014 № 912/1552/13);

- підставою для розірвання договору оренди земельної ділянки комунальної власності є саме використання орендарем землі не за цільовим призначенням, встановленим умовами договору (під будівництво), а не той факт, що будівельні роботи не було розпочато (постанова від 11.11.2014 № 911/2845/13).

 

01 лютого 2015 року опубліковано Висновки Верховного Суду України, викладені в постановах, ухвалених за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 355 Цивільного процесуального кодексу України, за II півріччя 2013 р.

У висновках присутній блок «Спори, що виникають із земельних правовідносин».

 

20 квітня 2015 року опубліковано Інформаційний лист Вищого господарського суду України «Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 «Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів» від 20.04.2015  № 01-06/631/15.

У листі, зокрема, вказується, що відповідно до положень статей 24, 25 Закону України «Про оренду землі», статті 143 Земельного кодексу України підставою розірвання договору оренди земельної ділянки є саме використання орендарем землі не за цільовим призначенням, тобто з іншою метою, ніж та, що встановлена договором, а не той факт, що будівельні роботи на відповідній ділянці не було розпочато.

 

06 листопада 2015 року опублікована Постанова Вищого адміністративного суду України «Про визнання незаконною і скасування постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 року № 231» від 29.07.2015 № К/800/62987/13.

Постановою визнано незаконною та скасовано постанову Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 року № 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

 

19 листопада 2015 року опубліковано Інформаційний лист Вищого господарського суду України «Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 «Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів» від 20.10.2015  № 01-06/1837/15.

Листом доведено до відома правові позиції Верховного Суду України, викладені у постановах, прийнятих за результатами перегляду судових рішень господарських судів у порядку, передбаченому розділом ХІІ-2 Господарського процесуального кодексу України, у спорах, що виникають, зокрема, у сфері земельних правовідносин.

 

 

© 2015 Асоціація «Земельна спілка України». Всі права захищено.
Дана інформація була підготовлена Асоціацією «Земельна спілка України». Забороняється відтворення та використання повністю або будь-якої частини даної інформації у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання, передрук чи використання в будь-який інший спосіб без письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».

 

Найпопулярніше

Головні новини

Порядок проведення інвентаризації земель

Детальніше...

Інформація щодо отримання довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

Детальніше...

Інформація про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів

Детальніше...

До уваги виконавців робіт із землеустрою: довідник природно-сільськогосподарського районування України

Детальніше...

Структура електронного документу про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів

Детальніше...

До уваги користувачів Земельного порталу України! На нашому сайті оновлено базу земельного законодавства

Детальніше...

Зміни до Земельного кодексу щодо проведення земельних торгів

Детальніше...

Щодо необхідності надання нотаріусам документа про грошову оцінку земельної ділянки та справляння державного мита при посвідченні правочинів щодо відчуження земельних ділянок, які належать юридичним особам

Детальніше...

Щодо оподаткування суборенди земельних ділянок державної або комунальної власності

Детальніше...

Заповнення декларації платника єдиного податку четвертої групи щодо надання відомостей про наявність земельних ділянок

Детальніше...

Консультації

 

Послуги для фізосіб

 

Послуги для бізнесу

 
 

Продати земельну ділянку

 

© 2019 Асоціація «Земельна спілка України»

Всі права захищені. Цей веб-сайт є власністю Асоціації «Земельна спілка України». Всі виключні майнові і немайнові авторські права на інформацію, що розміщується на сайті www.zem.ua належать Асоціації «Земельна спілка України» або безпосередньому авторові цих матеріалів, якщо в тексті не вказується інше. Забороняється відтворення та використання будь-якої частини цього веб-сайту та інформації, розміщеної на ньому, в будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання чи використання будь-яким іншим способом без попередньої письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».
 

З питань співпраці, а також для представників ЗМІ т. 
098-156-40-40