Публічна кадастрова карта

База земельного законодавства

База земельних ділянок

Законодавство: огляди, коментарі

Питання - відповіді

Господарство: дім, сад, город

Покрокові схеми

Фермерство: створення, ведення, оподаткування

Шаблони документів

Корисна інформація та посилання

Захист прав на землю

Відеоматеріали по земельних відносинах

Шаблони українською Договір дарування земельної ділянки

Останні матеріали

Ми:
громадянин(ка) України ____________, надалі іменований(а) – «Дарувальник», з однієї сторони,
та громадянин(ка) України ____________, надалі іменований(а) – «Обдарований», з іншої сторони,


(в подальшому разом іменуються як «сторони», а кожна окремо «сторона»)


діючи вільно, цілеспрямовано, свідомо і добровільно, розумно та на власний розсуд, без будь-якого примусу як фізичного, так і психічного, не порушуючи прав третіх осіб, бажаючи реального настання правових наслідків, обумовлених нижче, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, усвідомлюючи значення своїх дій та керуючи ними, не помиляючись щодо обставин обумовлених нижче, діючи без впливу обману, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавства України, що регулюють укладений договір (у тому числі з вимогами щодо недійсності правочину), уклали цей договір дарування земельної ділянки (далі – договір) про наступне.


1. За цим договором Дарувальник передає Обдарованому у власність, а Обдарований приймає у власність земельну ділянку, зазначену у пункті 1.2 цього договору.

2. Дарувальник передає Обдарованому земельну ділянку загальною площею _____ га (_________________ (угіддя) із цільовим призначенням ________________________, кадастровий номер ___________________________, розташовану на території __________________________________ ____________________ району _________________ області (далі – земельна ділянка).
Право власності Дарувальника на земельну ділянку набуто на підставі ___________________________________________________.
Право власності Дарувальника на земельну ділянку зареєстровано у Державному Реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідно до Витягу __________________________________________, виданого _______________.
На земельній ділянці відсутні будівлі, споруди, інше нерухоме та рухоме майно.
Вартість земельної ділянки визначена відповідно до звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, складеного ______________________, і складає ______________ гривень.

3. Підписанням цього договору Дарувальник засвідчує, що:
3.1. йому відомий стан земельної ділянки,
3.2.земельна ділянка не обтяжена правами третіх осіб,
3.3. земельна ділянка не має недоліків, або особливих властивостей, які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна Обдаровуваного або інших осіб.
4. Підписанням цього договору Обдарований засвідчує, що йому відомий стан земельної ділянки і цей стан його повністю задовольняє.

5.  Відповідно до Витягу із Державного земельного кадастру _____________________, виданого «____» ________ _______ року ________________________________, на використання земельної ділянки встановлені наступні обмеження:
_______________________________,
_______________________________,
_______________________________.

6. Перехід права власності на земельні ділянки за цим договором не припиняє дії обмежень у їх використанні.

7. Відповідно до Витягу із Державного Реєстру прав власності на нерухоме майно __________________________________________, виданого __________________________________ заборони на відчуження земельної ділянки або інші обтяження її правами третіх осіб не зареєстровані.

8. Кожна із сторін має право:
- отримати від іншої сторони всю інформацію та документи, необхідні для виконання цього договору,
- вимагати від іншої сторони виконання своїх обов’язків за цим договором,
- вимагати від іншої сторони передачі земельної ділянки за актом приймання-передачі,
- інші права, передбачені цим договором та чинним законодавством.

9. Дарувальник зобов’язаний:
- передати Обдарованому земельну ділянку, за актом приймання-передачі в день укладення цього договору;
- не чинити перешкод у використанні Обдарованим земельної ділянки після переходу до нього права власності на неї.

10. Обдарований зобов’язаний:
- прийняти від Дарувальника земельну ділянку, за актом приймання-передачі в день укладення цього договору;
- нести інші обов’язки, передбачені цим договором та чинним законодавством.

Увага: Договором дарування також може бути встановлений обов'язок обдаровуваного вчинити певну дію майнового характеру на користь третьої особи або утриматися від її вчинення (передати грошову суму чи інше майно у власність, виплачувати грошову ренту, надати право довічного користування дарунком чи його частиною, не пред'являти вимог до третьої особи про виселення тощо).

11. Право власності за цим договором переходить до кожної із сторін після укладення цього договору, підписання сторонами акту приймання-передачі та державної реєстрації права власності відповідно до закону.

12. Цей договір укладений у трьох примірниках – по одному – кожній із сторін і один – нотаріусу, який посвідчує договір.
Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання ними своїх обов’язків.


ПІДПИСИ СТОРІН

Сторона 1 ________________

Сторона 2 ________________
 

Посвідчувальний напис нотаріуса

Читайте також: Договір міни земельних ділянок


 

© 2012 Асоціація «Земельна спілка України». Всі права захищено.
Дана інформація була підготовлена Асоціацією «Земельна спілка України». Забороняється відтворення та використання повністю або будь-якої частини даної інформації у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання, передрук чи використання в будь-який інший спосіб без письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».

Найпопулярніше

Головні новини

Порядок проведення інвентаризації земель

Детальніше...

Інформація щодо отримання довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

Детальніше...

Інформація про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів

Детальніше...

До уваги виконавців робіт із землеустрою: довідник природно-сільськогосподарського районування України

Детальніше...

Структура електронного документу про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів

Детальніше...

До уваги користувачів Земельного порталу України! На нашому сайті оновлено базу земельного законодавства

Детальніше...

Зміни до Земельного кодексу щодо проведення земельних торгів

Детальніше...

Щодо необхідності надання нотаріусам документа про грошову оцінку земельної ділянки та справляння державного мита при посвідченні правочинів щодо відчуження земельних ділянок, які належать юридичним особам

Детальніше...

Щодо оподаткування суборенди земельних ділянок державної або комунальної власності

Детальніше...

Заповнення декларації платника єдиного податку четвертої групи щодо надання відомостей про наявність земельних ділянок

Детальніше...

Консультації

 

Послуги для фізосіб

 

Послуги для бізнесу

 
 

Продати земельну ділянку

 

© 2019 Асоціація «Земельна спілка України»

Всі права захищені. Цей веб-сайт є власністю Асоціації «Земельна спілка України». Всі виключні майнові і немайнові авторські права на інформацію, що розміщується на сайті www.zem.ua належать Асоціації «Земельна спілка України» або безпосередньому авторові цих матеріалів, якщо в тексті не вказується інше. Забороняється відтворення та використання будь-якої частини цього веб-сайту та інформації, розміщеної на ньому, в будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання чи використання будь-яким іншим способом без попередньої письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».
 

З питань співпраці, а також для представників ЗМІ т. 
098-156-40-40