Публічна кадастрова карта

База земельного законодавства

База земельних ділянок

Законодавство: огляди, коментарі

Питання - відповіді

Господарство: дім, сад, город

Покрокові схеми

Фермерство: створення, ведення, оподаткування

Шаблони документів

Корисна інформація та посилання

Захист прав на землю

Відеоматеріали по земельних відносинах

Полезная информация и ссылки Прекращается ли действие договора аренды в случае смерти арендодателя?

Останні матеріали

Основания прекращения договора аренды земли определены ст. 31 Закона Украины "Об аренде земли", среди которых:

• окончание срока, на который он был заключен;

• выкупа земельного участка для общественных нужд и принудительного отчуждения земельного участка по мотивам общественной необходимости в порядке, установленном законом;

• сочетание в одном лице собственника земельного участка и арендатора;

• смерти физического лица-арендатора, осуждение его к лишению свободы и отказа лиц, указанных в статье 7 Закона Украины «Об аренде земли», от выполнения заключенного договора аренды земельного участка;

• ликвидации юридического лица-арендатора;

• отчуждение права аренды земельного участка залогодержателем;

• приобретение права собственности на жилой дом, здание или сооружение, расположенные на арендованном другим лицом земельном участке;

• прекращения действия договора, заключенного в рамках государственно-частного партнерства (относительно договоров аренды земли, заключенных в рамках такого партнерства).

 

 Договор аренды земли может прекращаться также в других случаях, предусмотренных законом.

 

Правопреемство в случае изменения владельца вещи, переданной в наем, предусмотрено общими положениями о найме Гражданского кодекса Украины.

 

Согласно ч. 1 ст. 770 Гражданского кодекса Украины в случае изменения собственника вещи, переданной в наем, к новому собственнику переходят права и обязанности наймодателя.

 

Согласно ст. 1218 Гражданского кодекса Украины в состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства и не прекратились вследствие его смерти. Как следует из статьи 1216 Гражданского кодекса Украины наследованием является переход прав и обязанностей от физического лица, умершего к другим лицам.

 

Частью 4 ст. 32 Закона Украины «Об аренде земли» определено, что переход права собственности на арендованный земельный участок к другому лицу, а также реорганизация юридического лица-арендатора не является основанием для изменения условий или расторжения договора, если иное не предусмотрено договором аренды земли.

 

Так, в самом договоре аренды земли может быть предусмотрено как основание для прекращения договора аренды земли - смерть физического лица - арендодателя.

 

Таким образом, смерть физического лица - арендодателя по общему правилу не является основанием для прекращения договора, поскольку вместе с правом собственности на земельный участок к его наследникам переходят права и обязанности по договору аренды, если иное прямо не предусмотрено в самом договоре.

 

 

Материал разработан Земельным союзом Украины по заказу ПРООН

Найпопулярніше

Головні новини

Порядок проведення інвентаризації земель

Детальніше...

Інформація щодо отримання довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

Детальніше...

Інформація про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів

Детальніше...

До уваги виконавців робіт із землеустрою: довідник природно-сільськогосподарського районування України

Детальніше...

Структура електронного документу про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів

Детальніше...

До уваги користувачів Земельного порталу України! На нашому сайті оновлено базу земельного законодавства

Детальніше...

Зміни до Земельного кодексу щодо проведення земельних торгів

Детальніше...

Щодо необхідності надання нотаріусам документа про грошову оцінку земельної ділянки та справляння державного мита при посвідченні правочинів щодо відчуження земельних ділянок, які належать юридичним особам

Детальніше...

Щодо оподаткування суборенди земельних ділянок державної або комунальної власності

Детальніше...

Заповнення декларації платника єдиного податку четвертої групи щодо надання відомостей про наявність земельних ділянок

Детальніше...

Консультації

 

Послуги для фізосіб

 

Послуги для бізнесу

 
 

Продати земельну ділянку

 

© 2019 Асоціація «Земельна спілка України»

Всі права захищені. Цей веб-сайт є власністю Асоціації «Земельна спілка України». Всі виключні майнові і немайнові авторські права на інформацію, що розміщується на сайті www.zem.ua належать Асоціації «Земельна спілка України» або безпосередньому авторові цих матеріалів, якщо в тексті не вказується інше. Забороняється відтворення та використання будь-якої частини цього веб-сайту та інформації, розміщеної на ньому, в будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання чи використання будь-яким іншим способом без попередньої письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».
 

З питань співпраці, а також для представників ЗМІ т. 
098-156-40-40