Публічна кадастрова карта

База земельного законодавства

База земельних ділянок

Законодавство: огляди, коментарі

Питання - відповіді

Господарство: дім, сад, город

Покрокові схеми

Фермерство: створення, ведення, оподаткування

Шаблони документів

Корисна інформація та посилання

Захист прав на землю

Відеоматеріали по земельних відносинах

Главные новости Об изменениях в Налоговый кодекс в части платы за землю и индексации нормативной денежной оценки земель

Останні матеріали

Государственная фискальная служба Украины сообщает, что в связи с принятием Закона Украины от 24 декабря 2015 № 909-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2016 году» внесены изменения в части платы за землю.
 
В соответствии с пунктом 274.1 статьи 274 Налогового кодекса Украины ставка налога за земельные участки, нормативная денежная оценка которых проведена, устанавливается в размере не более 3 процентов от их нормативной денежной оценки, а для сельскохозяйственных угодий и земель общего пользования - не более 1 процента от их нормативной денежной оценки.
 
Подпунктом 12.3.4 пункта 12.3 статьи 12 Кодекса указано, что решение об установлении местных налогов и сборов официально обнародуется соответствующим органом местного самоуправления до 15 июля года, предшествующего бюджетному периоду, в котором планируется применение устанавливаемых местных налогов и сборов или изменений (плановый период). В противном случае нормы соответствующих решений применяются не раньше начала бюджетного периода, следующего за плановым периодом.
 
В случае если сельский, поселковый, городской совет или совет объединенных территориальных общин, созданная в соответствии с законом и перспективным планом формирования территорий общин, не приняла решение об установлении соответствующих местных налогов и сборов, обязательных согласно нормам Налогового кодекса, такие налоги до принятия решения справляются исходя из норм Налогового кодекса с применением их минимальных ставок, а плата за землю взимается с применением ставок, которые действовали до 31 декабря года, предшествующего бюджетному периоду, в котором планируется применение платы за землю (подпункт 12.3. 5 пункта 12.3 статьи 12 НК).
 
Также разъяснено, что значение коэффициента индексации нормативной денежной оценки сельскохозяйственных угодий (пашни, многолетних насаждений, сенокосов, пастбищ и залежей) 2015 года составляет 1,2, а для земель населенных пунктов и других земель несельскохозяйственного назначения составляет 1,433.
 
О взимании арендной платы за земельные участки, то согласно пункту 288.1 статьи 288 Налогового кодекса основанием для начисления арендной платы за земельный участок является договор аренды такого земельного участка.
 
Государственная фискальная служба напомнила, что в соответствии с пунктом 288.5 статьи 288 Налогового кодекса, размер арендной платы устанавливается в договоре аренды, но годовая сумма платежа:
- Не может быть менее 3 процентов нормативной денежной оценки;
- Не может превышать 12 процентов нормативной денежной оценки;
- Может превышать предельный размер арендной платы, в случае определения арендатора на конкурентных началах.
 
Пунктом 288.7 статьи 288 Налогового кодекса установлено, что налоговый период, порядок исчисления арендной платы, срок уплаты и порядок ее зачисления в бюджеты применяется в соответствии с требованиями статей 285 - 287 Налогового кодекса.

Найпопулярніше

Головні новини

Порядок проведення інвентаризації земель

Детальніше...

Інформація щодо отримання довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

Детальніше...

Інформація про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів

Детальніше...

До уваги виконавців робіт із землеустрою: довідник природно-сільськогосподарського районування України

Детальніше...

Структура електронного документу про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів

Детальніше...

До уваги користувачів Земельного порталу України! На нашому сайті оновлено базу земельного законодавства

Детальніше...

Зміни до Земельного кодексу щодо проведення земельних торгів

Детальніше...

Щодо необхідності надання нотаріусам документа про грошову оцінку земельної ділянки та справляння державного мита при посвідченні правочинів щодо відчуження земельних ділянок, які належать юридичним особам

Детальніше...

Щодо оподаткування суборенди земельних ділянок державної або комунальної власності

Детальніше...

Заповнення декларації платника єдиного податку четвертої групи щодо надання відомостей про наявність земельних ділянок

Детальніше...

Консультації

 

Послуги для фізосіб

 

Послуги для бізнесу

 
 

Продати земельну ділянку

 

© 2019 Асоціація «Земельна спілка України»

Всі права захищені. Цей веб-сайт є власністю Асоціації «Земельна спілка України». Всі виключні майнові і немайнові авторські права на інформацію, що розміщується на сайті www.zem.ua належать Асоціації «Земельна спілка України» або безпосередньому авторові цих матеріалів, якщо в тексті не вказується інше. Забороняється відтворення та використання будь-якої частини цього веб-сайту та інформації, розміщеної на ньому, в будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання чи використання будь-яким іншим способом без попередньої письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».
 

З питань співпраці, а також для представників ЗМІ т. 
098-156-40-40