Публічна кадастрова карта

База земельного законодавства

База земельних ділянок

Законодавство: огляди, коментарі

Питання - відповіді

Господарство: дім, сад, город

Покрокові схеми

Фермерство: створення, ведення, оподаткування

Шаблони документів

Корисна інформація та посилання

Захист прав на землю

Відеоматеріали по земельних відносинах

Огляд земельного законодавства Коментовані закони Земельний кодекс України. Глава 32. Контроль за використанням та охороною земель

Статі 187-190 Земельного кодексу України.

ЗСУ: Дана глава визначає завдання державного контролю по використанню земель підконтрольними суб’єктами, якими є не лише громадяни, що здійснюють господарську чи іншу діяльність, пов'язану з використанням землі, а і усі органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, що здійснюють розпорядчі функції стосовно землі, а також підприємства, установи та організації.
 
Визначення правової, економічної та соціальної основи організації здійснення державного контролю за використанням та охороною земель відбулось у Законі України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», який спрямований на забезпечення раціонального використання і відтворення природних ресурсів та охорону довкілля.
 
Статті 6 та 7 зазначеного Закону визначають повноваження центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі та центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів щодо здійснення державного контролю за використанням та охороною земель.
 
Державний контроль за використанням та охороною земель цими органами здійснюється у частині додержання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства України та встановленого порядку набуття і реалізації права на землю; виконання вимог щодо використання земельних ділянок за цільовим призначенням; додержання вимог земельного законодавства в процесі укладання цивільно-правових угод, передачі у власність, надання у користування, в тому числі в оренду, вилучення (викупу) земельних ділянок; ведення державного обліку і реєстрації земель, достовірності інформації про земельні ділянки та їх використання; виконання екологічних вимог при наданні у власність і користування, в тому числі в оренду, земельних ділянок; здійснення заходів щодо запобігання забрудненню земель хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, стічними водами; та інших питань, визначених у цьому та інших Законах України та інших нормативно – правових актах. 
 
Відповідно до статті 5 Закону України «Про охорону земель» спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади в галузі охорони земель є: 
- центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин; 
- центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин; 
- центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі; 
- центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища; 
- центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища; 
- центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із забезпечення нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища. 
 
Питання державного контролю за використанням та охороною земель регулюються цим Кодексом, законами України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про державний контроль за використанням та охороною земель", "Про охорону земель", «Про охорону навколишнього природного середовища» та іншими нормативно-правовими актами.
 
Самоврядний контроль у сфері використання та охорони земель здійснюється відповідно до цього Кодексу та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Відповідно до ст. 12 ЗК України, що визначає повноваження сільських, селищних, міських рад, саме до їх відання відноситься здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства.
 
Контроль за раціональним використанням та охороною земель може здійснюватись не тільки державою та органами місцевого самоврядування, а й громадськістю. Відповідно до вимог статті 190 громадський контроль за використанням та охороною земель здійснюється громадськими інспекторами, які призначаються відповідними органами місцевого самоврядування, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, і діють на підставі положення, затвердженого центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, охорони навколишнього природного середовища. 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2015 Асоціація «Земельна спілка України». Всі права захищено.
Дана інформація була підготовлена Асоціацією «Земельна спілка України». Забороняється відтворення та використання повністю або будь-якої частини даної інформації у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання, передрук чи використання в будь-який інший спосіб без письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».

Найпопулярніше

Консультації

 

Послуги для фізосіб

 

Послуги для бізнесу

 
 

Продати земельну ділянку

 

© 2019 Асоціація «Земельна спілка України»

Всі права захищені. Цей веб-сайт є власністю Асоціації «Земельна спілка України». Всі виключні майнові і немайнові авторські права на інформацію, що розміщується на сайті www.zem.ua належать Асоціації «Земельна спілка України» або безпосередньому авторові цих матеріалів, якщо в тексті не вказується інше. Забороняється відтворення та використання будь-якої частини цього веб-сайту та інформації, розміщеної на ньому, в будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання чи використання будь-яким іншим способом без попередньої письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».
 

З питань співпраці, а також для представників ЗМІ т. 
098-156-40-40